Drop

☄️Ác Tặc, Rơi Nguyện Linh Tuyền, Ngọc 1, Nguyên Liệu Sơ Cấp

☄️Ác Bá, Yếu Quyết 65 Bí Tịch 35, Nguyện Linh Tuyền Ngọc 1

☄️Bảo Tàng Đồ, Nguyên Liệu Sơ Cấp, Ngọc 1, Đồ Tường Chế Đồ

☄️YTO, Tân Mảng Thần Phù, Pet Anh Chiêu, Nguyện Linh Tuyền, Yếu Quyết Lạc Mã Tiễn

☄️Q123, Thư Của Hoa Kiếm, Tân Mảng Thần Phù, Ngọc 2 , Thần Binh Phù, Set Full Môn Phái 7x 8x, SCHTP

☄️Phiêu Miễu Phong Cao Cấp, Yếu Quyết 80 Hiếm, Sơ Cấp Hợp Thành Phù, Nguyên Liệu Chế 8x 7x

☄️Phiêu Miễu Phong Sơ Cấp, SCHTP, Huyền Hạo Ngọc, Huyền Thiên Hàn Ngọc, Nguyện Linh Tuyền, Nguyên Liệu Chế 8x

☄️Kính Hồ, Giám Định Phù, Trang Bị 7x->9x, SCHTP, CCHTP

☄️Thuỷ Lao, Vàng

☄️BOSS Thương Sơn Võ Di Huyền Vũ Đảo, Sơ Cấp Khắc Danh Phù, Sơ Cấp Tương Khảm Phù, NL Chế Đồ, Địa Sát Cường Hoá Tinh Hoa, Thiên Cang Cường Hoá Tinh Hoa, Sơ Cấp Hợp Thành Phù

  • Kính chúc quý bằng hữu chơi game thật vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
  • Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc, chư vị đại hiệp vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng để được giúp đỡ!

Thân, THIENTUYET Team.